ข้อมูลการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสถาพร  คำวงศ์ปิน เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ให้ความรู้ในการดูแลไม้ผลไม้ยืนต้น และร่วมจ่ายพันธุ์ไม้ให้แก่สมาชิก ชุมชนที่ 10 นาหว้า ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14  กันยายน  2561 นางไสว  ชานนท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สนง.เกษตรปทุมราชวงศาได้ถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีงบพัฒนาจังหวัด
ณ.บ้านพุทธศลิป์  ม. 10 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสถาพร คำวงศ์ปิน เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”Big Cleaning

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสถาพร คำวงศ์ปิน เกษตรอำเภอปทุมราชวงศา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการทำความสะอาดและดูแลพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศอำเภอปทุมราชวงศา

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชน        

 

 

 

 

 

สือวีดีทัศน์ 

 

สารคดีเกษตร : กลุ่มวุ้นเส้นจากถั่วเขียว บ้านนาผาง

 

กลุ่มผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
บ้านนาผาง
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก